Jakie konsekwencje grożą za brak ubezpieczenia OC

oc na samochód Ubezpieczenia OC

Jednym z najbardziej znanych rodzajów ubezpieczeń w Polsce jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych, czyli popularna polisa OC. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego w Polsce jest zobowiązany do wykupienia powyższej polisy. Za jej brak grożą surowe kary pieniężne. Za ich egzekucję odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jaką grzywnę można otrzymać za brak OC? Czy można się od niej odwołać? W jaki sposób nie narazić się UFG? Na te i inne pytania, znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC

Jak już prędzej wspomniano, wykupienie polisy OC w Polsce jest objęte obowiązkiem zgodnym z odpowiednimi do tego przepisami ustawy. W związku z tym jego brak lub spóźnienie w jego nabyciu wiąże się z przykrymi dla właściciela pojazdu konsekwencjami finansowymi. Wysokość kar jest uzależniona od kilku czynników. Pierwszym jest rodzaj posiadanego pojazdu. Im jest większy, im cięższy ma tonaż, tym kara będzie wyższa. Ma to związek z tym że sama polisa również uwzględnia ten parametr podczas jej wykupienia i wyliczenia opłaty rocznej.

Kara dla właściciela samochodu osobowego

W przypadku samochodów kara uzależniona jest od ustawowo przyjętego najniższego wynagrodzenia krajowego brutto. Zgodnie z tym, że owo wynagrodzenie wzrosło z dniem 1 stycznia 2022 roku do 3010 zł, wysokość kary za brak OC również została podniesiona w górę. Maksymalna grzywna dla właściciela samochodu osobowego wynosi dwukrotność najniższej krajowej, czyli 6020 zł. Otrzyma ją osoba, która zwlekała z ubezpieczeniem auta powyżej 14 dni. Jeżeli zwłoka wyniosła od 4 do 14 dni, kara wyniesie 3010 zł. Za spóźnienie wynoszące najwyżej 3 dni będzie trzeba zapłacić 1200 złotych.

Kara dla właściciela samochodu ciężarowego

Za niepłacenie na czas polisy OC dla ciężarówki można otrzymać maksymalnie 9030 zł (trzykrotność najniższego krajowego wynagrodzenia brutto), jeżeli spóźnienie będzie wynosiło powyżej dwóch tygodni. Za opieszałość od 4 do 14 dni zostanie wystawiona na właściciela pojazdu kara na kwotę 4520. Brak polisy OC do trzech dni to grzywna w wysokości 1810 zł.

Kara dla właściciela innych pojazdów

Dla pozostałych pojazdów uwzględnionych w ustawie o obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej np. motocykl, przyczepka samochodowa, w taryfikatorze przewidziano mniejsze kary. Brak polisy powyżej dwóch tygodni to grzywna w wysokości 1000 zł. Nieopłacenie ubezpieczenia od 4 do 14 dni to kara 500 zł. Jeżeli posiadany pojazd nie będzie ubezpieczony przez maksymalnie 3 dni, UFG wystawi kare w wysokości 200 zł.

Czy można uniknąć kary wystawionej przez UFG?

Jeśli zdarzy się, że przez opieszałość lub niedopatrzenie spóźnimy się z opłaceniem polisy OC na czas, kara od UFG będzie nieuchronna. Możliwe jest jednak odwołanie. Jeżeli brak opłaty w terminie nastąpił wskutek np. trudnej sytuacji finansowej, problemów zdrowotnych czy innych znaczących powodów, na nasz wniosek UFG może karę zmniejszyć, anulować bądź rozłożyć na raty. Dlatego najlepiej pamiętać o terminowym opłaceniu polisy OC na kolejny rok. Wtedy nie będzie nam grozić żadna kara finansowa.

Zostaw komentarz