Rodzaje ubezpieczenia GAP

rozbity samochód Ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie GAP (ang. Guaranteed Asset Protection) to dobrowolna polisa, której wykupienie ma chronić przed stratą finansową. Popularną nazwą tej polisy jest ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu. Kto może z niego skorzystać? Jakie są możliwości? Ile kosztuje? To wszystko w naszym artykule.

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Założeniem ubezpieczenia GAP jest ochrona przed spadkiem jego ceny w czasie. W razie wyrządzonej na naszym samochodzie szkody, ubezpieczyciel wypłaci nam różnicę między jego aktualną wartością rynkową a tą, która widniała podczas jego zakupu. Jest to bardzo dobra pomoc dla wszystkich kierowców nowszych modeli samochodów, które jak wskazują statystyki, najszybciej tracą na swojej wartości. Wyróżnia się trzy rodzaje takiego ubezpieczenia: finansowe, fakturowe oraz indeksowe.

Dla kogo jest ubezpieczenie GAP?

Co do zasady ubezpieczenie GAP przeznaczone jest dla kierowców, którzy jeżdżą samochodami zakupionymi na leasing lub wziętych na kredyt. Krótko mówiąc dla osób, które w najbliższej przyszłości będą regularnie spłacać nabyty pojazd. Polisa ma chronić przed szkodą na samochodzie, a nawet przed jego kradzieżą. Kiedy jego wartość spada w zastraszającym tempie warto jest wyposażyć się w GAP, ponieważ w przypadku np. kolizji, nie będzie trzeba martwić się na niższej wypłacie odszkodowania spowodowanym spadkiem wartości auta.

Ubezpieczenie finansowe

Przypomnijmy, że posiadacz samochodu na leasing zobowiązany jest do wykupienia zarówno OC, jak i AC. Finansowe ubezpieczenie GAP daje kierującym w tym połączeniu szereg korzyści. Kiedy dojdzie do szkody w pojeździe, ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić nam różnicę między ratami, które pozostaną nam do spłaty a odszkodowaniem wypłaconym dzięki polisie AC. Podsumowując, GAP finansowy pomaga wynajmującemu pojazd w spłacie różnicy pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a pozostałym zobowiązaniem pieniężnym.

Ubezpieczenie fakturowe

Drugie opcja GAP to ubezpieczenie fakturowe. Przez wielu ekspertów uważane jest za najkorzystniejsze z trzech do wyboru. Zgodnie z jego nazwą, jeśli doszłoby do całkowitego zniszczenia pojazdu, ubezpieczyciel wypłaci nam cenę pojazdu, która widnieje na fakturze sporządzonej podczas transakcji. Zaraz po wyrządzeniu szkody wypłacane jest odszkodowanie wskazane przez wykupione polisy OC i AC. Następnie GAP fakturowy wydaje resztę z różnicy pomiędzy pierwszym odszkodowaniem a wartością początkową uszkodzonego pojazdu.

Ubezpieczenie indeksowe

Trzecia i ostatnia opcja wyboru polisy GAP to ubezpieczenie indeksowe. W tym przypadku, jeżeli dojdzie do całkowitej szkody wyrządzonej na naszym pojeździe, wartość całkowita odszkodowania indeksuje się o wartość, która została przyjęta podczas podpisywania polisy GAP. Wygląda to w taki sposób, że przy szkodzie całkowitej pojazdu, jego odszkodowanie z polis OC i AC jest większe o wypłatę zgodną z zapisem w wykupionym ubezpieczeniu GAP. Zazwyczaj jest to ok. 30% sumy odszkodowania wypłaconego z polisy OC i AC.

Koszt ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie GAP w zależności od wybranego rodzaju kosztuje od 0,4% do 1,2% wartości całkowitej użytkowanego pojazdu w skali roku. Umowę z ubezpieczycielem podpisuję się najczęściej na okres jednego roku. Opłatę uiszczać można razem z ratą kredytową lub opłatą leasingową. Będzie ona doliczona do jednej z nich. Polisa GAP jest zawierana dobrowolnie.

Zostaw komentarz