Ubezpieczenie od utraty pracy – co to takiego

ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia na życie

Specjaliści przewidują, że szczególnie osoby będące na początku swojej kariery zawodowej, zmienią pracę co najmniej 7 razy w ciągu jej trwania, a według danych GUS średni okres poszukiwania nowego zatrudnienia w Polsce wynosi 7,4 miesiąca. Dodatkowo obawa o przyszłość, wynikająca między innymi z obecnej sytuacji ekonomicznej i polityki monetarnej rządu, a w konsekwencji rosnące raty kredytów są powodem, iż coraz więcej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy. Zdecydowanie jest to dobra forma zabezpieczenia przyszłości finansowej zarówno naszej jak i całej rodziny, w sytuacji nagłej utraty zatrudnienia i groźby stracenia płynności finansowej.

Ubezpieczenie od utraty pracy chroni pracowników, wypełniających swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę, ubezpieczony otrzymuje finansowe wsparcie, pomagające w spłacie kredytów hipotecznych, gotówkowych jak i kart kredytowych. W zależności od umowy oferta może również zapewnić środki na uregulowanie opłat eksploatacyjnych kredytowanego nowego mieszkania. Niektóre towarzystwa nawet w ramach polisy, świadczą usługi pakietu assistance, pomagające w znalezieniu nowego zatrudnienia, jak np. weryfikacja CV, pomoc psychologiczna, czy w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Najczęściej opcja ubezpieczenia od utraty pracy jest oferowana w banku, jako zabezpieczenie przy długoletniej umowie kredytowej, gdzie ciężko przewidzieć jest sytuację finansową przez cały okres spłaty. W przeciwieństwie do banków, gdzie oferowana polisa będzie miała charakter grupowy, czyli jest proponowana w identycznym zakresie innym zainteresowanym, indywidualne wykupienie ubezpieczenia oferuje opcję znacznie elastyczniejszą i dopasowaną do własnych potrzeb. Ubezpieczenie od utraty pracy można również dodać do pakietu podstawowego przy wykupowaniu polisy na życie.

Cena polisy zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Część z nich operuje na zasadzie konkretnej miesięcznej składki, inne natomiast jej wysokość naliczają procentowo w zależności od wysokości kredytu.

Wysokość świadczenia z polisy w znacznym stopniu zależeć będzie od jej rodzaju, ale nie gwarantuje ona wypłaty równowartości utraconych dochodów. W przypadku zabezpieczenia kredytu hipotecznego często wysokość świadczenia jest ograniczona kwotowo oraz ilością wypłacanych świadczeń. Ponadto duża liczba towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej umowie zapis, iż jeżeli zobowiązanie finansowe należy do małżeństwa, a pracę traci tylko jedno z nich, to wówczas przysługuje jedynie częściowa rekompensata. Ważne również, aby pamiętać, iż w większości przypadków osoba decydująca się na ubezpieczenie nie jest chroniona bezpośrednio po podpisaniu umowy. Na ogół musi upłynąć, uwzględniony w ogólnych warunkach, stosowny okres karencji, który może wynosić nawet kilka miesięcy. Dlatego też bardzo ważne jest, aby uprzednio szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi klauzulami, szczególnie tymi odnośnie wykluczenia z ochrony.

Zostaw komentarz