Wypowiedzenie OC samochodu – kiedy i jak można to zrobić?

ubezpieczenia na samochód Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC (czyli od odpowiedzialności cywilnej) jest w Polsce obowiązkowe, tj. musi je wykupić każdy posiadacz samochodu. Z czasem pojawiają się sytuacje, w których OC przestaje być potrzebne, jednak nie wygasa ona samo – może być automatycznie przedłużane. Dlatego wypowiedzeniem polisy trzeba się zająć. W tym artykule wyjaśniamy kiedy i jak można przeprowadzić wypowiedzenie ubezpieczenia OC samochodu.

W jakiej sytuacji można wypowiedzieć OC samochodu?

  1. Po sprzedaniu pojazdu. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że sprzedaż auta nie oznacza automatycznie zakończenia OC. Jeśli nowy właściciel przejmie ubezpieczenie, firma ubezpieczeniowa dokona rekalkulacji polisy, uwzględniając nowe parametry, w tym przysługujące zniżki. Ważne jest, iż sprzedający musi zgłosić do firmy ubezpieczeniowej zmianę właściciela pojazdu. W przypadku wypowiedzenia OC po sprzedaży samochodu, proporcjonalny zwrot kwoty otrzymuje osoba, która zawierała ubezpieczenie.
  2. Na koniec umowy ubezpieczenia lub po automatycznym jej przedłużeniu. W przypadku końca umowy wypowiedzenie należy złożyć na piśmie na jeden dzień przed jej wygaśnięciem. Jeżeli zaś chodzi o wypowiedzenie po automatycznym przedłużeniu, dotyczy to sytuacji, gdy ktoś nie wypowiedział starego OC, a zaczął opłacać nowe w innej firmie. Może wtedy stare wypowiedzieć, jednak poniesie koszt podwójnego ubezpieczenia za okres przed wypowiedzeniem.
  3. Po zakupie używanego samochodu. Jeśli to ty nabyłeś auto z ubezpieczeniem OC, możesz od razu z niego zrezygnować. Jeżeli zaś przy nim pozostaniesz, ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki, uwzględniając nowe parametry.

Ubezpieczenie OC wygasa również w sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży samochodu lub wystąpi tzw. szkoda całkowita. Oczywiście takie zdarzenia wymagają odpowiedniego udokumentowania (w tej kwestii należy skontaktować się z ubezpieczycielem), w tym zgłoszenia na policji.

Obecne przepisy chroniące klienta przy zakupach zdalnych sprawiają, że jeśli kupiłeś ubezpieczenie OC przez telefon lub przez internet, możesz z niego zrezygnować w ciągu 30 dni.

W jaki sposób wypowiedzieć OC samochodu?

Wypowiedzenia OC należy dokonać na piśmie. W internecie dostępne są uniwersalne wzory takiego wypowiedzenia, które powinny być honorowane przez każdego ubezpieczyciela. Jednak dla spokoju można skorzystać z formularza udostępnianego przez firmę, w której mamy wykupione ubezpieczenie. Pismo takie możemy przesłać fizycznie lub mailem (jako skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu) – dane kontaktowe znajdziemy na stronach firm ubezpieczeniowych lub możemy o nie poprosić pośrednika, o ie korzystaliśmy z jego usług. W dokumencie takim trzeba podać szereg danych, w tym numer polisy oraz imię i nazwisko posiadacza pojazdu. Czasami występują niewielkie różnice w zestawie wymaganych danych między poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi.

W przypadku wysyłania wypowiedzenia pocztą, za datę złożenia uważa się datę nadania (datę stempla pocztowego). W przypadku nadania kurierem – jest to data odbioru przez adresata.

W wypowiedzeniu podaje się przyczynę wypowiedzenia, ponieważ można go dokonać tylko w sytuacjach określonych przepisami. Nie trzeba jednak tego uzasadniać, ponieważ jest to pismo informacyjne, a nie wniosek.

Zostaw komentarz