Ubezpieczenia komunikacyjne

Najpopularniejszy podział ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce przebiega po linii tego, czy są obowiązkowe, czy nie.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne to OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje ono, że w sytuacji powstania szkody, winny będzie w stanie zapłacić za naprawę pojazdu drugiej strony. Oczywiście nie ze swoich środków, ale właśnie z polisy OC. Mechanizm ten jest rozwinięty i obwarowany przepisami, np. za brak OC płaci się kary. Ich wysokość jest uzależniona od typu pojazdu oraz okresu bez ważnego ubezpieczenia. W 2022 roku dla samochodu osobowego po 14 dniach kara taka wynosi ponad 6 tysięcy złotych. Jednak to nie jedyna konsekwencja. Jeśli spowoduje się powstanie szkody, a nie posiada się OC, szkoda jest rekompensowana z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a my zostajemy obarczeni długiem wobec UFG. Często są to bardzo duże kwoty, chociażby w sytuacjach, gdy z naszej winy doszło do stłuczki kilku pojazdów.

Nieobowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne obejmują AC, NNW oraz Assistance. Wymieniłem je tu w kolejności zgodnej z popularnością. AC, czyli Autocasco, można w uproszczeniu uznać za odwrócenie OC, z roszerzonymi warunkami. Dzięki AC uzyskamy środki na naprawę pojazdu w sytuacji, gdy nie może ona być dokonana z OC (bo np. nie jest znany sprawca lub to my jesteśmy sprawcą). AC obejmuje również kradzież. NNW z kolei to uzupełnienie AC. Jest to ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i rozszerza polisę na szkody na zdrowiu. Obejmować może zarówno właściciela polisy, pasażerów, jak też innych uczestników zdarzęń. Z kolei Assistance to swego rodzaju “pakiet pomocowy”. Jego skład jest uzależniony od rodzaju polisy i jej kosztu. Standardowo obejmuje holowanie w razie awarii (z różnym limitem kilometrów), nocleg dla kierowcy i pasażerów w razie awarii lub wypadku, dostarczenie pojazdu zastępczego itp.

Ubezpieczenia komunikacyjne są nieodzownym składnikiem bezpiecznego i komfortowego podróżowania. Szczególnie, jeśli podróżuje się z rodziną, na znaczne dystanse, np. wyjeżdża się na wakacje. Odpowiednio dobrana polisa pozwoli zabezpieczyć w miarę normalne funkcjonowanie w nieprzewidzianych sytuacjach.