Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości to grupa polis (część ubezpieczeń majątkowych), która w ostatniej dekadzie notuje w Polsce rekordowy wzrost popularności. Ma to kilka powodów, z których najważniejsze to:

  • coraz lepsza edukacja finansowa społeczeństwa, a co z tym idzie - świadomość ryzyk i umiejętność zarządzania nimi;
  • rosnąca liczba kredytów hipotecznych - przy zaciąganiu kredytu na mieszkanie lub dom, ubezpieczenie nieruchomości objętej hipoteką jest zazwyczaj warunkiem koniecznym;
  • rosnące znaczenie nieruchomości jako kluczowego składnika majątku, za czym idzie coraz większa chęć ochrony jego bezpieczeństwa.

Ubezpieczenia mieszkań i domów obejmują nie tylko samą konstrukcję budynku (ściany, stropy itd.), ale też stałe elementy wyposażenia (np. meble w zabudowie) oraz ruchome elementy wyposażenia (meble, dywany, sprzęt AGD). Pozwala to na realne zabezpieczenie swojej sytuacji finansowej w przypadku, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, wskutek którego dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia lokalu mieszkalnego, wraz z jego wyposażeniem.

Od rodzaju polisy (oraz jej ceny) zależy, jak szeroki zbiór przyczyn powstania szkód jest nią objętych. Standardowo do tego zbioru wchodzą wydarzenia losowe oraz kradzieże będące wynikiem włamania lub rabunku. Szkody wywołane niektórymi zjawiskami pogodowymi mogą wymagać rozszerzenia polisy, np. powódź, szczególnie na terenach, które są nią zagrożone.

Szeroko zdefiniowane ubezpieczenie domu lub mieszkania obejmuje także szkody na zdrowiu powstałe na terenie nieruchomości, zarówno domowników, jak też przez domowników spowodowane. Możliwe jest nawet częściowe zabezpieczenie się przed ponoszeniem finansowych konsekwencji zniszczeń powodwanych przez domowników lub gości. Do tego coraz częściej do takiej polisy dołączany jest pakiet assistance, dające realną, fizyczną pomoc fachowców przy awariach i wystąpieniu szkód.

Co istotne - ten typ wyposażenia dostępny jest nie tylko dla właścicieli lokali. Ze względu na rozwijający się rynek wynajmu mieszkań i domów, firmy ubezpieczeniowe wprowadziły do sprzedaży także polisy adresowane do najmujących.