Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie jest sposobem na zadbanie o finansowe bezpieczeństwo bliskich w sytuacji, gdy dojdzie do naszej śmierci. Ludzie niechętnie myślą o tym ostatecznym wydarzeniu, jednak należy mieć świadomość, iż jest ono nie tylko osobistą tragedią rodziny, ale też stawia przed nią mnóstwo wyzwań, w tym związanych z wydatkami. Sytuacja jest szczególnie problematyczna tam, gdzie umiera osoba, która dotychczas samodzielnie utrzymywała gospodarstwo domowe.

Ubezpieczenie na życie pozwala ustabilizować sytuację rodziny po naszej śmierci. Dzięki comiesięcznej składce mamy gwarancję, że nasi bliscy nie zostaną z niczym. Forma rekompensaty może być różna - od jednorazowej wypłaty określonej kwoty, po rentę wypłacaną dzieciom do czasu uzyskania przez nie pełnoletności.

Ubezpieczenie na życie często łączone jest z dwoma innymi produktami:

  • ubezpieczenie emerytalne - część składki tworzy fundusz, który w przyszłości może być wypłacany w formie świadczenia emerytalnego;
  • ubezpieczenie na zdrowie - odszkodowanie wypłacane jest nie tylko w przypadku zgonu, ale też w przypadku uszczerbku na zdrowiu, w formie wypłaty jednorazowej i/lub pokrywania kosztów leczenia, np. rehabilitacji.

Osoby biorące kredyt hipoteczny mogą się zetknąć z oczekiwaniem wykupienia przez nich ubezpieczenia na życie. Należy pamiętać, że nie jest to obowiązek, jednak opcja warta rozważenia, chociażby dlatego, iż dzięki temu nasza rodzina w razie czego będzie w stanie spłacić resztę hipoteki obciążającej mieszkanie lub dom. Ze zrozumiałych względów (redukcja ryzyka) bank może zaoferować lepsze warunki kredytowania w sytuacji, gdy zdecydujemy się na wykupienie takiej polisy.

Decydując się na konkretną ofertę ubezpieczenia na życie, należy dokładnie zapoznać się z OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Istotne jest to jaka jest kwota polisy, w jaki sposób jest wypłacana oraz jakie są wykluczenia. Może się zdarzyć, iż przy źle dobranej ofercie, nawet mimo śmierci lub szkody na zdrowiu, wypłata odszkodowania nie nastąpi, ponieważ scenariusz nie będzie objęty warunkami OWU.